คุณอยู่ที่นี่

.

วันนี้ (6 ..61) เมื่อเวลา 13.00 . ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนล่าง นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมฯ นายพรชัย กลับวิหค ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ และคณะเข้าเยี่ยมเยือนอาคารก่อสร้างศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนล่าง

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
.

สมาคมฯขอเชิญชมงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 009/2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
                  ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 2 - 30 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 07.00 - 22.00 น. ณ บริเวณพื้นที่จัดนิทรรศการสนามหลวง เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ โบราณราชประเพณี พระราชพิธี และพระเมรุมาศในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่ประชาชน หลังผ่านพ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ภายในงานได้มีการออกแบบและจัดทำนิทรรศการสัมผัสเพื่อคนพิการทางการเห็น โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายคนพิการทุกประเภทความพิการเข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวน 8,000 คน เป็นส่วนของคนตาบอด จำนวน 3,000 คน นั้น
 
                ในการนี้ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญคนตาบอดที่มีความประสงค์เข้าชมนิทรรศการฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งนี้ สามารถลงชื่อได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ระหว่างเวลา 08:30 น. - 16:30 น. ดังนี้
1. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนบน โทรศัพท์ 089 637 2747
2. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนล่าง 055 006 256
3. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โทรศัพท์ 043 247 411
4. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โทรศัพท์ 043 814 516
5. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โทรศัพท์ 044 087 966
6. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคกลางตอนบน โทรศัพท์ 036 512 922
7. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคกลางตอนล่าง โทรศัพท์ 02 925 8205
8. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก โทรศัพท์ 037 623 127
9. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 246 3835 ต่อ 102
10. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ตอนบน โทรศัพท์ 077 282 135
11. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ตอนล่าง โทรศัพท์ 074 238 607
12. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 02 246 3835 ต่อ 303
 
              ทั้งนี้ สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญครั้งนี้ และร่วมประชาสัมพันธ์ส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้ได้มากที่สุด
อนึ่ง ท่านสามารถแจ้งชื่อผู้ติดตามเข้าร่วมชมนิทรรศการครั้งนี้ได้
 
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560
(นายต่อพงศ์ เสลานนท์)
นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
.

นายกสมาคมฯนำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมน้อมดวงใจถวายดอกไม้จันทร์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

https://www.facebook.com/TabodThai/posts/1559426207487088

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
.

ประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ เลย มหาสารคาม อุบลราชธานี สกลนคร ยโสธร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ รวมทั้งหมด 43 อำเภอ ส่งผลให้มีประชาชนจำนวนมากซึ่งรวมถึงคนตาบอด ตลอดจนโรงเรียนสอนคนตาบอดได้รับความเดือดร้อน สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนและคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งสมาคมฯ มีความประสงค์ช่วยเหลือโดยขอรับเงินบริจาค สิ่งของที่จำเป็น และเครื่องอุปโภคบริโภค

​สมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน สิ่งของที่จำเป็น และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยบริจาคได้ที่สมาคม คนตาบอดแห่งประเทศไทย สำนักงานสาขา ทั้ง 11 สาขา หรือบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (ผ้าป่า 70 พรรษา) เลขที่ 007-1-28081-2 หรือผู้ที่ประสงค์นำใบเสร็จ ไปลดหย่อนภาษีสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทย เลขที่ 007-0-04410-4 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 246 3835 ต่อ 305 - 307

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560

https://www.facebook.com/TabodThai/photos/a.532747303488322.1073741842.1...

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รูป

วันนี้(20 พ.ค.60) เมื่อเวลา 09.30 น. ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 5/2560  ณ ห้องประชุม 401 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รูป

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย บำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รูป

นายกสมาคมคนตาบอดฯ เผยทุกเดือนจะมีคนตาบอดหน้าใหม่ 2 พันคน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา 50 ปี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กับนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ซึ่งมีผู้บริหาร พม. ประธานสหภาพคนตาบอดโลก ประธานสหภาพคนตาบอดโลกเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนคนตาบอดเข้าร่วมกว่า 900 คน ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับกลุ่มพิการให้สามารถเข้าถึงสิทธิ ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการทุกรูปแบบ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการ อาทิ ปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ จาก 500 บาท เป็น 800 บาท การเพิ่มเพดานเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพรายบุคคลสำหรับคนพิการ จาก 4 หมื่นบาท เป็น 6 หมื่นบาท กระตุ้นการจ้างงานคนพิการในภาครัฐและเอกชนดีขึ้น ล่าสุดสามารถผลักดันให้ สนช.รับรองสนธิสัญญามาร์ราเคช เพื่อให้คนตาบอดมีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ ขณะที่ระยะต่อไปจะผลักดันให้คนพิการทั่วประเทศ เข้าถึงโอกาสต่างๆ อาทิ การศึกษา การแพทย์ เพื่อให้คนพิการอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไป
รมว.พม.กล่าวอีกว่า วันนี้ตนและผู้บริหาร พม.ยังได้หารือกับนายวิกรม กรมดิษฐ์ เจ้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งมีบริษัทในพื้นที่ 1,200 กว่าโครงการ เพื่อเตรียมร่วมมือส่งเสริมการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุ ที่จะดูตั้งแต่ความต้องการแรงงาน การฝึกอบรม และจัดหาที่อยู่อาศัยรองรับ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน เบื้องต้นจะต้องหารือในรายละเอียด พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วม อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม มาจัดทำแผนร่วมกัน โดยคาดว่าภายใน 2 เดือนนี้โครงการน่าจะเป็นรูปเป็นร่าง และจะเป็นแนวทางให้นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป
ขณะที่ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ระยะเวลา 50 ปีสมาคมได้จัดสวัสดิการตั้งแต่การศึกษา การแพทย์ เหตุฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงพยายามผลักดันสาธารณะเพื่อคนพิการ และล่าสุดเตรียมฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการ เราพบว่าสมาคมไม่สามารถทำงานเพียงลำพังได้ แต่ต้องร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีคนตาบอด 2 แสนคน แบ่งเป็นคนตาบอดสูงวัย 1.3 แสนคน และคนตาบอดวัยทำงาน 3 หมื่นคน และจะมีจำนวนมากขึ้น จากอุบัติการณ์ที่พบคนตาบอดหน้าใหม่ประมาณ 2 พันคนต่อเดือน จากการประสบอุบัติเหตุและร่างกายเสื่อมสภาพ โดยส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานและสูงวัย ส่วนคนตาบอดในเด็กจำนวนลดลง เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยขึ้น ทั้งนี้ ก็ฝากทำความเข้าใจว่าการตาบอดไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะสูญสิ้น ปัจจุบันมีโรงเรียนสอนคนตาบอด หากมีทักษะก็มีงานทำมีรายได้ และฝากให้สังคมให้โอกาสคนตาบอดต่อไป
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รูป

วันนี้(24 มิ.ย.59)  นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปงาน โครงการสัมมนาเรื่อง "ศูนย์บริการคนพิการกับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนตาบอด:ขุมพลังในการทำสิทธิ์ให้เป็นจริงและสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รูป

สมาคมคนตาบอดฯจัดฝึกอบรมพัฒนาดนตรี

วันนี้(16 พ.ค59) เมื่อเวลา 09.30 น. ณ โรมแรมเชียงบางกอกเซ็นเตอร์ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มากล่าวเปิดงาน โครงการส่งเสริมศักยภาพและอาชีพทางดนตรีของคนตาบอด "The 4 Thailand International Blindmusic Festival โดยโครงนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2559 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รูป

วันนี้ (๒๔ มี.ค. ๕๙) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจด้านเพลงและดนตรีที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ "จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)” ครั้งที่ ๗ กรุงเทพมหานคร และพิธีปิดโครงการภาพรวมในระยะแรก โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบโล่เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลให้นักร้องนักดนตรีตาบอดที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากทั่วประเทศและนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันนี้ (18 มี.ค.59)เมื่อเวลา 20.00 น. ณ โรงแรมสีหราช (Seeharaj Hotel) นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้ชี้แจงกำหนดการสัมมนา "สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวลและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘" จัดโดย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องคัทลียา ชั้น ๔  โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เริ่มอย่างเป็นทางการแล้วจากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) ครั้งที่ 6 กรุงเทพมหานครฯ

เมื่อเวลา13.30 น. (8 มี.ค.59) ณ ห้องแกรนด์ พาเลซ ชั้น 7 โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ และนางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พก. ได้มาบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาศิลปินไม้เท้าขาว : พรบ. ควบคุมคนขอทานกับการเตรียมความพร้อม”
           โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้อง นักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ :จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)  ระหว่างวันที่ 8-11มีนาคม 2559 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ จัดโดยกรมพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคนพิการร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 
           โดยภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น.มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทะยอยมาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รูป

วันนี้(28 ม.ค.59) เมื่อเวลา 18.00 น. ที่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เป็นเกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ,นายต่อพงศ์  เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, นายทนง สินปรุ ผู้จัดการบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายพิสิธ พูลพิพัฒน์  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,  นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ได้มาร่วมงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Blind Music Fest 4: From Street to Stars) 

         ในครั้งนี้นายธมนิฏฐ์ ชาญจรัสพงศ์ กรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กรรมการสถาบันดนตรีคนตาบอด ในฐานะผู้แทนนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้กล่าวรายงานการจัดงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ ครั้งที่ 4 เวทีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
          สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยคนตาบอด  ได้ดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในทุกๆด้าน   เพื่อให้คนตาบอดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกับคนในสังคม  สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักดนตรีตาบอด  เป็นภารกิจหนึ่งที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการด้วยเช่นกัน  สมาคมฯ ริเริ่มให้มีการจัดงาน  เทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้น เมื่อปี 2555  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกครั้งที่ 8 และได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี  
  
             โดยเปิดทำการแสดงทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด จากการจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติทั้ง 3 ปี  ที่ผ่านมา  ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  อาทิ  กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์  บ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และอื่นๆซึ่งได้กรุณายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในทุกๆด้าน จนได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก
                 งานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติครั้งที่ 4 นี้  สมาคมฯกำหนดจัดทั้งสิ้น 6 เวที โดยเริ่มเวทีแรกที่จังหวัดพิษณุโลกนี้  และจะกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ อาทิ ภูเก็ต นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี  กรุงเทพมหานคร เป็นต้น คอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้รวบรวมนักร้องและนักดนตรีตาบอดที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการร่วมกับ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งค่ายเพลง    ชั้นนำของไทย ได้แก่ บริษัท True coporation บริษัท RS มหาชนจำกัด และบริษัท GMM Grammy  มหาชนจำกัด ในการแก้ปัญหาตามนโยบายการควบคุมขอทานของรัฐบาล ซึ่งนักร้องนักดนตรีตาบอดหรือศิลปินไม้เท้าขาวเหล่านี้ เดิมถูกเรียกว่า “วณิพก” พวกเขามิใช่ขอทาน แต่เป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถและรักในเสียงดนตรี ประกอบอาชีพโดยใช้ความสามารถทางดนตรีเช่นเดียวกับศิลปินทั่วไป   เวทีนี้จึงเปิดโอกาสให้ศิลปินไม้เท้าขาว  ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการจาก 3 `เวทีที่ผ่านมา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครพนม และเชียงใหม่ได้แสดงพลังสร้างสรรค์และความสามารถอย่างเต็มที่   รวมทั้งใช้เวทีนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะ  ทางการแสดงดนตรี  ให้กับผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) เวทีสุราษฎร์ธานี ทั้ง 100 คนด้วย   พร้อมทั้งการแสดงของนักร้อง S2S วงดนตรี Diamond Full Band วง Champ และพลศักดิ์ ชูจันทร์  ศิลปินพื้นบ้านภาคใต้ ชาวนครศรีธรรมราช
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รูป

วันนี้(23 ม.ค.59)เมื่อเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเอลิซาเบธ สะพานควาย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ,นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิก สนช.,นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผอ.สมาคมฯ ได้ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณสมาคมคนตาบอด แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 โดยมี ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหาร ,ผู้แทนจากสาขา,ผู้แทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ,ผู้แทนจากกรรมาธิการ ,ผู้อำนวยการสมาคมทั้งนี้ ได้ให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการฯ ทั้ง 3 แห่ง ผู้แทนจากศูนย์กฎหมายตาทิพย์ และผู้อำนวยการสถาบันดนตรีคนตาบอด เข้าร่วมประชุม

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า