ขอเชิญชมมหกรรมคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ในงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The Third Thailand International Blind Music Festival)

poster Blind music

ประกาศรับสมัครงาน

โลโก้สถาบันคนตาบอด

ด้วยสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การการกำกับดูแลของมูลนิธิคนตาบอดไทย
ทำหน้าที่ทางวิชาการด้านคนตาบอดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด มีความประสงค์จะรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

October 9th World Sight Day 2014 World Sight Day’s 2014 theme is "No More Avoidable Blindness"

WBU LOGO

October 9th World Sight Day 2014
World Sight Day’s 2014 theme is "No More Avoidable Blindness"

It is a sad fact that most of the people who go blind did not have to become blind.

รับสมัครบัณฑิตตาบอดเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมการเป็นวิทยากร

TAB LOGO

ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
จะจัดโครงการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษานอกโรงเรียนแก่บัณฑิตตาบอดในระหว่างวันที่ 22 – 27 ตุลาคม 2557

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น