ผอ.สถาบันดนตรีควงอธิบดีสัมภาษณ์โครงการนักร้องS2S

รูป

วันนี้ 18 พ.ย.58 เวลา 14.00 น. นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

รูป

วันนี้ เมื่อเวลา 13.15 น. (18 พ.ย. 58 )พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ ศ.นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี ประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และโรง

รมว.พม.นำคนพิการกว่า400คนซ้อมปั่นเพื่อพ่อที่ลานนาฬิกาแดด สวนลุมพินี

รูป

วันนี้(15พ.ย.58)เมื่อเวลา 14.00 น. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ,นายมณเฑียร บุญตัน

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น