นายกสมาคมเปิดพิธีอบรมอาสาสมัคร

.

นายกสมาคมเปิดพิธีอบรมอาสาสมัคร

นายกสมาคมบรรยายพิเศษความท้าทายของคนตาบอดชาวอิสานในการพัฒนาเกษตร

.

วันนี้(9เม.ย.61)เมื่อเวลา 13.00 น.

นายกสมาคมฯลงพื้นที่เยี่ยมอาคารก่อสร้างห้องพักและแปลงสาธิตการเกษตรของคนตาบอด

.

นายกสมาคมฯลงพื้นที่เยี่ยมอาคารก่อสร้างห้องพักและแปลงสาธิตการเกษตรของคนตาบอด

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น