พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน รวม 99 รายที่สนับสนุนกิจกรรม ”ปั่นไปไม่ทิ้งกัน” เข้ารับประทานโล่และธงประจำพระองค์

.

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

นายกสมาคมฯบรรยายพิเศษ

.

วันนี้ (19 .

นายกนำทีมเข้าเยี่ยมเยือนอาคารก่อสร้างศูนย์บริการ จังหวัดพิษณุโลก

.

วันนี้ (6 ..61)

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น