คุณอยู่ที่นี่

คำขวัญจังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญร่วมงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ณ จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ 19- 23 เมษายน 2557

ณ โรงแรมนภาลัย  จังหวัดอุดรธานี และบริเวณหนองประจักษ์  กิจกรรมประกอบด้วย

วันที่ 20 – 22 เมษายน 2557

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ

- การฝึกอบรมการใช้สมาร์ทโฟน

- การสร้างงานเพื่อการมีรายได้ของคนตาบอด

วันที่ 20 – 23 เมษายน 2557

- นิทรรศการ

- TAB market

วันที่ 20 – 23 เมษายน 2557

- การแข่งขันโกลบอลคนตาบอด

วันที่ 20 - 23 เมษายน 2557

- สมัชชาเยาวชน

วันที่ 20 และ 22 เมษายน 2557

- การประชุม ASEAN Community Blind Forum (ACBF) ครั้งที่ 2

วันที่ 21 23 เมษายน 2557

- สมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 17

วันที่ 22 เมษายน 2557

 

- สบท. สโมสร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ทุกวันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

โทรศัพท์ 0 2246 3835 ต่อ 302  หรือสำนักงานสาขาทุกสาขา

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์