คุณอยู่ที่นี่

บริษัท Smart Data Solution มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน

Smart Data Solution LOGO

 

รับสมัครงาน ด่วน

Tele-Marketing  3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- ชาย / หญิง อายุ 23-40 ปี น้ำเสียงไพเราะ

- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา

- ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการพิมพ์งาน และหาข้อมูลได้ เช่น Excel, Internet

- มีความขยัน รับผิดชอบ และทำงานตามเป้าหมายได้

- มีทักษะในการสื่อสาร หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

………………………………………………………………………………………

Translator & Data Entry 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- ชาย / หญิง อายุ 23-40 ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ ในการ อ่าน และเขียนเป็นอย่างดี

- มีความขยัน กระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ

- มีความรับผิดชอบสามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา

วัน-เวลาทำงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.

สวัสดิการ : ประกันสังคม, วันลาพักร้อนประจำปี

E-mail : anchistha@smartgalleria.com 

คุณมุก 089-129-7900 www.smartgalleria.com 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์