คุณอยู่ที่นี่

กลุ่มบริษัท TRUE (ทรู) เปิดรับสมัครพนักงาน Call Center

กลุ่มบริษัท TRUE (ทรู) เปิดรับสมัครพนักงาน (พิการทางสายตา) เข้าร่วมงานในตำแหน่ง พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ Call Center พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ Full Time จำนวน 4 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

 

1. เป็นคนพิการทางการทางสายตา (มีบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งออกโดยหน่วยงานทางราชการ)   อายุไม่เกิน 35  ปี

 

2. จบการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 

3. มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และ สามารถใช้แป้นพิมพ์สัมผัสได้

 

4. มีทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทย 25 คำ/นาที และภาษาอังกฤษ 20 คำ /นาที

 

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานบริการ หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

6. สามารใช้โปรแกรม NVDA ได้เป็นอย่างดี

 

 

สมัคร / สัมภาษณ์ วันที่ 27-28  มกราคม 2557   ณ ห้องอบรม C   ชั้น 20 อาคาร CP 2 ฟอร์จูนทาวเวอร์

ตั้งแต่เวลา09.00 – 12.00 น. และสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา13:00 น.เป็นต้นไป 

 

พร้อมนำเอกสารประกอบการสมัครงาน :                                                                             

 

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

 

2. สำเนาวุฒิการศึกษา

 

3 .สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ + สำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ชุด

 

 4. ใบรับรองการทำงาน (หากมี)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    คุณไพรัตน์ ใจบุญ  (086-370-7646) E-mail : Phairat_Jai@truecorp.co.th

คุณพชร แพ่งสองคร  (085-807-8530) E-mail : Potchara_Pha@truecorp.co.th

 

อาคาร CP2 เลขที่ 1 อาคารซี พี ทาวเวอร์2 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 (สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานนีพระราม 9)

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์