ช่องทางในการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ท่านสามารถติดต่อเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมได้ที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง หรือสามารถสนับสนุนการดำเนินงานผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 128-0-26791-3 สำนักงานสาขา ถนนดินแดง

2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 744-2-21412-8 สำนักงานสาขา ย่อยอนุสาวรีย์ชัย

3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 007-1-28081-2 สำนักงานสาขา อนุสาวรีย์ชัย