คุณอยู่ที่นี่

เบรลล์บล็อก...พื้นผิวต่างสัมผัสบนทางเท้า มีที่มาที่ไปยังไงกันนะ?

เบรลล์บล็อก...พื้นผิวต่างสัมผัสบนทางเท้า มีที่มาที่ไปยังไงกันนะ?

 
เคยสงสัยกันไหมว่า เจ้าเบรลล์บล็อก (Braille Block) หรือพื้นผิวต่างสัมผัสบนทางเท้าที่คนตาบอดและสายตาเลือนรางทั่วโลก ใช้ในการนำทาง เพื่อเดินตามเจ้าสิ่งนี้จากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่งนั้น มีที่มาที่ไปยังไงกันน?ะ
ผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้นเบรลล์บล็อกบนทางเท้า เพื่อนำทางคนตาบอดจนเป็นที่แพร่หลายกันอยู่ทั่วโลกนั้นคือ เซอิจิ มิยาเกะ(Seiichi Miyake) นักประดิษฐ์ชาวญี่ปุ่นผู้ซึ่งปรารถนาจะช่วยเพื่อนสนิทของเขา ให้สามารถเดินทางและใช้ชีวิตด้วยตัวเอง ถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นก็ตาม นักประดิษฐ์ชาวญี่ปุ่นคนนี้เองที่เป็นผู้คิดค้นและสร้างนวัตกรรมชิ้นนี้ ไม่เพียงแค่เพื่อนของมิยาเกะเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน คนตาบอดและสายตาเลือนรางทั่วโลกก็ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของเขาด้วยเช่นกัน
ในปี ค.ศ.1965 หรือ พ.ศ.2508 มิยาเกะใช้เงินของตัวเองในการประดิษฐ์บล็อกต่างสัมผัส (หรือที่รู้จักในนามเท็นจิ บล็อก Tenji Block) เพื่อช่วยเพื่อนของเขาที่กำลังประสบปัญหาความบกพร่องทางการเห็น โดยบล็อกดังกล่าว จะมีด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ คือมีจุดและมีเส้นยาวกำกับ ประเภทแรกที่เป็นบล็อคที่มีจุดนั้น จะช่วยเตือนให้คนพิการทางการเห็นทราบว่า พวกเขากำลังจะเข้าใกล้จุดอันตราย ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดิน และสามารถพบได้บ่อยบริเวณขอบของทางข้ามต่างๆ และชานชาลาทางรถไฟ ส่วนบล็อกที่เป็นเส้นแนวยาวนั้น จะทำให้คนพิการทางการเห็นทราบว่า พวกเขากำลังเดินอยู่บนเส้นทางตรงที่ปลอดภัย
นอกจากจะรับรู้พื้นผิวของกระเบื้องต่างสัมผัสด้วยการใช้ไม้เท้าขาวแล้ว คนตาบอดยังสามารถใช้พื้นผิวต่างสัมผัสนี้ ร่วมกับการช่วยเหลือจากสุนัขนำทาง หรือแม้แต่การรับสัมผัสโดยตรงด้วยตัวเองจากรองเท้าของตัวเอง ในระหว่างเดินไปตามเส้นทางดังกล่าวได้อีกด้วย
สิ่งประดิษฐ์ของมิยาเกะถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกบนถนนใกล้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด ในเมืองโอกิยามา (Okayama) ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2510 (ปี ค.ศ.1967) การใช้งานบล็อกหรือพื้นผิวต่างสัมผัสจากฝีมือการประดิษฐคิดค้นของมิยาเกะ ก็ค่อยๆแพร่หลายออกไปจนเป็นที่รู้จัก ก่อนที่บล็อกต่างสัมผัสนี้และตัวช่วยนำทางด้วยเสียงจะถูกบังคับใช้ในการรถไฟแห่งชาติญี่ปุ่น (the Japanese National Railways) ในทศวรรษต่อมา ตั้งแต่นั้น พื้นผิวต่างสัมผัสหรือที่คนไทยเราเรียกว่าเบรลล์บล็อกนั้นได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก
โดยเมื่อต้นปีนี้ ในวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา Doodles Art บนหน้าเว็บเซิร์จ เอ็นจินระดับโลกอย่าง Google ก็ได้แสดงโลโก้ Google ที่ออกแบบให้คล้ายกับบล็อกต่างสัมผัสของมิยาเกะ ในลักษณะนูนขึ้นมากับพื้นหลังสีเหลืองที่คุ้นเคยอีกด้วย
 
แปลและเรียบเรียงจาก : East Wind ฉบับที่ 27 จากสหภาพคนตาบอดโลก ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (World Blind Union – Asia Pacific: WBUAP)
 
ผู้แปล น.ส. ทิพยาภรณ์ เข็มพิลา
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์