คุณอยู่ที่นี่

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรสำหรับคนตาบอดและครอบครัว

.

วันนี้(24 พฤษภาคม 2561) หอประชุมเทศบาลตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารสมาคมฯและดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด และนางจิตราวดี คำหล้ารองปลัดเทศบาลตำบลนาจารย์ โดยมีผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์และผู้แทนจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรสำหรับคนตาบอดและครอบครัว

         ภายในงานมีการมอบวุฒิบัตรโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมสำหรับคนตาบอดและครอบครัว รุ่นที่ 1 จังหวัดอุดรธานี ในกิจกรรมครั้งนี้มีการอภิปรายเป็นคณะ  “ ในหัวข้ออาชีพเกษตรกรรมกับคนตาบอด เส้นทางสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน

 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์