คุณอยู่ที่นี่

เปิดอย่างเป็นทางการแล้วสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 21

-

เปิดอย่างเป็นทางการแล้วสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 21

การประชุมสมัชชาคนตาบอดครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับโดยนายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน โดย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและกล่าวเปิดงานโดย คุณสมคิด สมศรี อธิบดีกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ เล่นเพลงอีแซวต้อนรับสมาชิกคนตาบอดแห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อสัมมนาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย  ภายใต้การพัฒนากระแสหลักจากความเหลื่อมล้ำ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกัน’’ภายในงานมีการมอบโล่รางวัล รางวัลผู้ให้การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดการสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ
และมอบรางวัล Tab Digital Inclusive Awards 2018 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการร้านค้าของคนตาบอดอีกมากมาย
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์