คุณอยู่ที่นี่

เบรลล์บล็อก" ทางเดินคนตาบอด อย่าปล่อยให้เมืองทำคนพิการ

.