คุณอยู่ที่นี่

รับสมัครการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมกีฬาคนตาบอดสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กำหนดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมการเล่นกีฬาพื้นบ้านไทยในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่

 21 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยประเภทกีฬาและรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

 

1.กีฬาหมากฮอสรายบุคคลแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1.ประเภทตาบอดสนิท 2.ประเภทมองเห็นเลือนราง โดยทั้งสองประเภทรับสมัครประเภทละ 10 คน อัตราค่าสมัครคนละ 200 บาท ส่วนผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 2000 บาท

 รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เงินรางวัล 1000 บาท และรองชนะเลิศอันดันสองได้เงินรางวัล 500 บาท

 

2.กีฬากระโดดเชือกรายบุคคล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทรายบุคคลชาย 2.ประเภทรายบุคคลหญิง โดยทั้งสองประเภทรับสมัครประเภทละ 10 คน อัตราค่าสมัครคนละ 200 บาท ส่วนผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1000

 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เงินรางวัล 800 บาท และรองชนะเลิศอันดันสองได้เงินรางวัล 500 บาท

 

3.กีฬาชักเย่อประเภททีม โดยทีมที่แข่งขันต้องมีสมาชิกไม่เกิน 6 คน ไม่จำกัดเพศและอายุ โดยรับสมัครจำนวน 10 ทีม อัตราค่าสมัครทีมละ 400 บาท ส่วนทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 2000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เงินรางวัล

 1600 บาท และรองชนะเลิศอันดันสองได้เงินรางวัล 800 บาท

 

4.กีฬางัดข้อรายบุคคล รับสมัครจำนวน 20 คน อัตราค่าสมัครคนละ 200 บาท ส่วนผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เงินรางวัล 800 บาท และรองชนะเลิศอันดันสองได้เงินรางวัล 500

 บาท

 

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โทร 024121380-2 และสมัครเข้าแข่งขันได้ในวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ที่บูธนิทรรศการของศูนย์บริการฯในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 21

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์