คุณอยู่ที่นี่

พิธีเปิดอาคารศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนล่าง

.

วันนี้(2เม..61)เมื่อเวลา 09.59 .นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน และนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  สาขาภาคเหนือตอนล่าง  และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สานสายใย สายใจ สู่สายตา เพื่อให้คนตาบอดรู้หนังสือและมีงานทำโดยนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารสมาคมและเจ้าหน้าที่สมาคมและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า กันอย่างล้นเหลือ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์