คุณอยู่ที่นี่

เราเชื่อว่าคนพิการทุกคนมีความสามารถทะลุขีดจำกัดของตัวเอง ถึงเวลาแสดงให้โลกรู้

.

เราเชื่อว่าคนพิการทุกคนมีความสามารถทะลุขีดจำกัดของตัวเอง ถึงเวลาแสดงให้โลกรู้ มีของดีอย่าเก็บไว้กับตัวนี่คือแรกที่เปิดโอกาสให้กับคนพิการเท่านั้นอย่ารอช้า สมัครเลย

#OverTheLimit #ปฏิบัติการทะลุพิกัด กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเวที แจ้งเกิดเพื่อคนพิการ เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ในรายการ Over The limit  ปฏิบัติการทะลุพิกัด

ทั้งนี้ รายการ Over the limit “ปฏิบัติการทะลุพิกัดจะเริ่มออกอากาศในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2 HD โดยเปิดรับสมัครคนพิการทั่วประเทศเพื่อแข่งขัน และ audition สำหรับ ภาคเหนือ วันที่ ๒๔ ถึง ๒๕ มี.. ๖๑ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคอีสาน วันที่ ๓๑ มี.. ถึงวันที่ เม.. ที่จังหวัด ขอนแก่น ภาคใต้ วันที่ ถึง เม.. ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคกลาง วันที่ ๒๑ ถึง ๒๒ เม.. ที่กรุงเทพฯ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์