คุณอยู่ที่นี่

.

วันนี้ (6 ..61) เมื่อเวลา 13.00 . ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนล่าง นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมฯ นายพรชัย กลับวิหค ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ และคณะเข้าเยี่ยมเยือนอาคารก่อสร้างศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนล่าง

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์