คุณอยู่ที่นี่

.

สมาคมฯขอเชิญชมงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 009/2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
                  ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 2 - 30 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 07.00 - 22.00 น. ณ บริเวณพื้นที่จัดนิทรรศการสนามหลวง เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ โบราณราชประเพณี พระราชพิธี และพระเมรุมาศในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่ประชาชน หลังผ่านพ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ภายในงานได้มีการออกแบบและจัดทำนิทรรศการสัมผัสเพื่อคนพิการทางการเห็น โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายคนพิการทุกประเภทความพิการเข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวน 8,000 คน เป็นส่วนของคนตาบอด จำนวน 3,000 คน นั้น
 
                ในการนี้ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญคนตาบอดที่มีความประสงค์เข้าชมนิทรรศการฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งนี้ สามารถลงชื่อได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ระหว่างเวลา 08:30 น. - 16:30 น. ดังนี้
1. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนบน โทรศัพท์ 089 637 2747
2. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนล่าง 055 006 256
3. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โทรศัพท์ 043 247 411
4. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โทรศัพท์ 043 814 516
5. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โทรศัพท์ 044 087 966
6. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคกลางตอนบน โทรศัพท์ 036 512 922
7. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคกลางตอนล่าง โทรศัพท์ 02 925 8205
8. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก โทรศัพท์ 037 623 127
9. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 246 3835 ต่อ 102
10. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ตอนบน โทรศัพท์ 077 282 135
11. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ตอนล่าง โทรศัพท์ 074 238 607
12. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 02 246 3835 ต่อ 303
 
              ทั้งนี้ สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญครั้งนี้ และร่วมประชาสัมพันธ์ส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้ได้มากที่สุด
อนึ่ง ท่านสามารถแจ้งชื่อผู้ติดตามเข้าร่วมชมนิทรรศการครั้งนี้ได้
 
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560
(นายต่อพงศ์ เสลานนท์)
นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์