คุณอยู่ที่นี่

.

ประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ เลย มหาสารคาม อุบลราชธานี สกลนคร ยโสธร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ รวมทั้งหมด 43 อำเภอ ส่งผลให้มีประชาชนจำนวนมากซึ่งรวมถึงคนตาบอด ตลอดจนโรงเรียนสอนคนตาบอดได้รับความเดือดร้อน สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนและคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งสมาคมฯ มีความประสงค์ช่วยเหลือโดยขอรับเงินบริจาค สิ่งของที่จำเป็น และเครื่องอุปโภคบริโภค

​สมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน สิ่งของที่จำเป็น และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยบริจาคได้ที่สมาคม คนตาบอดแห่งประเทศไทย สำนักงานสาขา ทั้ง 11 สาขา หรือบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (ผ้าป่า 70 พรรษา) เลขที่ 007-1-28081-2 หรือผู้ที่ประสงค์นำใบเสร็จ ไปลดหย่อนภาษีสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทย เลขที่ 007-0-04410-4 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 246 3835 ต่อ 305 - 307

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560

https://www.facebook.com/TabodThai/photos/a.532747303488322.1073741842.1...

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์