คุณอยู่ที่นี่

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ ประกาศรับสมัครงาน

ทางธนาคาร Standard Chartered Bank (Thai) เปิดรับสมัครพนักงาน (พิการทางสายตา) เข้าร่วมงานในตำแหน่ง Telemarketing Representative จำนวน 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1.      จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า,

2.      ในกรณีที่ยังไม่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

3.      ชาย-หญิง อายุระหว่าง 21 – 35 ปี 

4.      มีความพิการทางสายตา (มีบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งออกโดยหน่วยงานทางราชการ)

5.      มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Program NVDA)

6.      ชอบงานขาย (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

 

สมาชิกท่านไหนสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 027243905, 0843615880 คุณสุทธิพัฒน์

ผู้เขียน: 
tabadmin