คุณอยู่ที่นี่

รูป

วันนี้(24 มิ.ย.59)  นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปงาน โครงการสัมมนาเรื่อง "ศูนย์บริการคนพิการกับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนตาบอด:ขุมพลังในการทำสิทธิ์ให้เป็นจริงและสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์