คุณอยู่ที่นี่

รูป

สมาคมคนตาบอดฯจัดฝึกอบรมพัฒนาดนตรี

วันนี้(16 พ.ค59) เมื่อเวลา 09.30 น. ณ โรมแรมเชียงบางกอกเซ็นเตอร์ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มากล่าวเปิดงาน โครงการส่งเสริมศักยภาพและอาชีพทางดนตรีของคนตาบอด "The 4 Thailand International Blindmusic Festival โดยโครงนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2559 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์