คุณอยู่ที่นี่

รูป

วันนี้ (๒๔ มี.ค. ๕๙) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจด้านเพลงและดนตรีที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ "จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)” ครั้งที่ ๗ กรุงเทพมหานคร และพิธีปิดโครงการภาพรวมในระยะแรก โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบโล่เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลให้นักร้องนักดนตรีตาบอดที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากทั่วประเทศและนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์