คุณอยู่ที่นี่

วันนี้ (18 มี.ค.59)เมื่อเวลา 20.00 น. ณ โรงแรมสีหราช (Seeharaj Hotel) นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้ชี้แจงกำหนดการสัมมนา "สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวลและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘" จัดโดย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องคัทลียา ชั้น ๔  โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์