คุณอยู่ที่นี่

เริ่มอย่างเป็นทางการแล้วจากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) ครั้งที่ 6 กรุงเทพมหานครฯ

เมื่อเวลา13.30 น. (8 มี.ค.59) ณ ห้องแกรนด์ พาเลซ ชั้น 7 โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ และนางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พก. ได้มาบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาศิลปินไม้เท้าขาว : พรบ. ควบคุมคนขอทานกับการเตรียมความพร้อม”
           โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้อง นักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ :จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)  ระหว่างวันที่ 8-11มีนาคม 2559 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ จัดโดยกรมพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคนพิการร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 
           โดยภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น.มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทะยอยมาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์