คุณอยู่ที่นี่

รูป

วันนี้(23 ม.ค.59)เมื่อเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเอลิซาเบธ สะพานควาย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ,นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิก สนช.,นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผอ.สมาคมฯ ได้ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณสมาคมคนตาบอด แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 โดยมี ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหาร ,ผู้แทนจากสาขา,ผู้แทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ,ผู้แทนจากกรรมาธิการ ,ผู้อำนวยการสมาคมทั้งนี้ ได้ให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการฯ ทั้ง 3 แห่ง ผู้แทนจากศูนย์กฎหมายตาทิพย์ และผู้อำนวยการสถาบันดนตรีคนตาบอด เข้าร่วมประชุม

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์