คุณอยู่ที่นี่

.

ประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ เลย มหาสารคาม อุบลราชธานี สกลนคร ยโสธร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ รวมทั้งหมด 43 อำเภอ ส่งผลให้มีประชาชนจำนวนมากซึ่งรวมถึงคนตาบอด ตลอดจนโรงเรียนสอนคนตาบอดได้รับความเดือดร้อน สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนและคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งสมาคมฯ มีความประสงค์ช่วยเหลือโดยขอรับเงินบริจาค สิ่งของที่จำเป็น และเครื่องอุปโภคบริโภค

​สมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน สิ่งของที่จำเป็น และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยบริจาคได้ที่สมาคม คนตาบอดแห่งประเทศไทย สำนักงานสาขา ทั้ง 11 สาขา หรือบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (ผ้าป่า 70 พรรษา) เลขที่ 007-1-28081-2 หรือผู้ที่ประสงค์นำใบเสร็จ ไปลดหย่อนภาษีสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทย เลขที่ 007-0-04410-4 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 246 3835 ต่อ 305 - 307

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560

https://www.facebook.com/TabodThai/photos/a.532747303488322.1073741842.1...

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รูป

วันนี้(20 พ.ค.60) เมื่อเวลา 09.30 น. ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 5/2560  ณ ห้องประชุม 401 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รูป

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย บำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รูป

นายกสมาคมคนตาบอดฯ เผยทุกเดือนจะมีคนตาบอดหน้าใหม่ 2 พันคน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา 50 ปี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กับนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ซึ่งมีผู้บริหาร พม. ประธานสหภาพคนตาบอดโลก ประธานสหภาพคนตาบอดโลกเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนคนตาบอดเข้าร่วมกว่า 900 คน ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับกลุ่มพิการให้สามารถเข้าถึงสิทธิ ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการทุกรูปแบบ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการ อาทิ ปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ จาก 500 บาท เป็น 800 บาท การเพิ่มเพดานเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพรายบุคคลสำหรับคนพิการ จาก 4 หมื่นบาท เป็น 6 หมื่นบาท กระตุ้นการจ้างงานคนพิการในภาครัฐและเอกชนดีขึ้น ล่าสุดสามารถผลักดันให้ สนช.รับรองสนธิสัญญามาร์ราเคช เพื่อให้คนตาบอดมีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ ขณะที่ระยะต่อไปจะผลักดันให้คนพิการทั่วประเทศ เข้าถึงโอกาสต่างๆ อาทิ การศึกษา การแพทย์ เพื่อให้คนพิการอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไป
รมว.พม.กล่าวอีกว่า วันนี้ตนและผู้บริหาร พม.ยังได้หารือกับนายวิกรม กรมดิษฐ์ เจ้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งมีบริษัทในพื้นที่ 1,200 กว่าโครงการ เพื่อเตรียมร่วมมือส่งเสริมการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุ ที่จะดูตั้งแต่ความต้องการแรงงาน การฝึกอบรม และจัดหาที่อยู่อาศัยรองรับ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน เบื้องต้นจะต้องหารือในรายละเอียด พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วม อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม มาจัดทำแผนร่วมกัน โดยคาดว่าภายใน 2 เดือนนี้โครงการน่าจะเป็นรูปเป็นร่าง และจะเป็นแนวทางให้นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป
ขณะที่ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ระยะเวลา 50 ปีสมาคมได้จัดสวัสดิการตั้งแต่การศึกษา การแพทย์ เหตุฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงพยายามผลักดันสาธารณะเพื่อคนพิการ และล่าสุดเตรียมฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการ เราพบว่าสมาคมไม่สามารถทำงานเพียงลำพังได้ แต่ต้องร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีคนตาบอด 2 แสนคน แบ่งเป็นคนตาบอดสูงวัย 1.3 แสนคน และคนตาบอดวัยทำงาน 3 หมื่นคน และจะมีจำนวนมากขึ้น จากอุบัติการณ์ที่พบคนตาบอดหน้าใหม่ประมาณ 2 พันคนต่อเดือน จากการประสบอุบัติเหตุและร่างกายเสื่อมสภาพ โดยส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานและสูงวัย ส่วนคนตาบอดในเด็กจำนวนลดลง เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยขึ้น ทั้งนี้ ก็ฝากทำความเข้าใจว่าการตาบอดไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะสูญสิ้น ปัจจุบันมีโรงเรียนสอนคนตาบอด หากมีทักษะก็มีงานทำมีรายได้ และฝากให้สังคมให้โอกาสคนตาบอดต่อไป
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รูป

วันนี้(24 มิ.ย.59)  นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปงาน โครงการสัมมนาเรื่อง "ศูนย์บริการคนพิการกับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนตาบอด:ขุมพลังในการทำสิทธิ์ให้เป็นจริงและสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รูป

สมาคมคนตาบอดฯจัดฝึกอบรมพัฒนาดนตรี

วันนี้(16 พ.ค59) เมื่อเวลา 09.30 น. ณ โรมแรมเชียงบางกอกเซ็นเตอร์ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มากล่าวเปิดงาน โครงการส่งเสริมศักยภาพและอาชีพทางดนตรีของคนตาบอด "The 4 Thailand International Blindmusic Festival โดยโครงนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2559 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รูป

วันนี้ (๒๔ มี.ค. ๕๙) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจด้านเพลงและดนตรีที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ "จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)” ครั้งที่ ๗ กรุงเทพมหานคร และพิธีปิดโครงการภาพรวมในระยะแรก โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบโล่เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลให้นักร้องนักดนตรีตาบอดที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากทั่วประเทศและนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันนี้ (18 มี.ค.59)เมื่อเวลา 20.00 น. ณ โรงแรมสีหราช (Seeharaj Hotel) นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้ชี้แจงกำหนดการสัมมนา "สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวลและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘" จัดโดย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องคัทลียา ชั้น ๔  โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เริ่มอย่างเป็นทางการแล้วจากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) ครั้งที่ 6 กรุงเทพมหานครฯ

เมื่อเวลา13.30 น. (8 มี.ค.59) ณ ห้องแกรนด์ พาเลซ ชั้น 7 โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ และนางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พก. ได้มาบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาศิลปินไม้เท้าขาว : พรบ. ควบคุมคนขอทานกับการเตรียมความพร้อม”
           โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้อง นักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ :จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)  ระหว่างวันที่ 8-11มีนาคม 2559 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ จัดโดยกรมพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคนพิการร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 
           โดยภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น.มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทะยอยมาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รูป

วันนี้(28 ม.ค.59) เมื่อเวลา 18.00 น. ที่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เป็นเกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ,นายต่อพงศ์  เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, นายทนง สินปรุ ผู้จัดการบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายพิสิธ พูลพิพัฒน์  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,  นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ได้มาร่วมงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Blind Music Fest 4: From Street to Stars) 

         ในครั้งนี้นายธมนิฏฐ์ ชาญจรัสพงศ์ กรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กรรมการสถาบันดนตรีคนตาบอด ในฐานะผู้แทนนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้กล่าวรายงานการจัดงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ ครั้งที่ 4 เวทีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
          สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยคนตาบอด  ได้ดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในทุกๆด้าน   เพื่อให้คนตาบอดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกับคนในสังคม  สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักดนตรีตาบอด  เป็นภารกิจหนึ่งที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการด้วยเช่นกัน  สมาคมฯ ริเริ่มให้มีการจัดงาน  เทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้น เมื่อปี 2555  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกครั้งที่ 8 และได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี  
  
             โดยเปิดทำการแสดงทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด จากการจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติทั้ง 3 ปี  ที่ผ่านมา  ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  อาทิ  กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์  บ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และอื่นๆซึ่งได้กรุณายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในทุกๆด้าน จนได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก
                 งานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติครั้งที่ 4 นี้  สมาคมฯกำหนดจัดทั้งสิ้น 6 เวที โดยเริ่มเวทีแรกที่จังหวัดพิษณุโลกนี้  และจะกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ อาทิ ภูเก็ต นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี  กรุงเทพมหานคร เป็นต้น คอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้รวบรวมนักร้องและนักดนตรีตาบอดที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการร่วมกับ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งค่ายเพลง    ชั้นนำของไทย ได้แก่ บริษัท True coporation บริษัท RS มหาชนจำกัด และบริษัท GMM Grammy  มหาชนจำกัด ในการแก้ปัญหาตามนโยบายการควบคุมขอทานของรัฐบาล ซึ่งนักร้องนักดนตรีตาบอดหรือศิลปินไม้เท้าขาวเหล่านี้ เดิมถูกเรียกว่า “วณิพก” พวกเขามิใช่ขอทาน แต่เป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถและรักในเสียงดนตรี ประกอบอาชีพโดยใช้ความสามารถทางดนตรีเช่นเดียวกับศิลปินทั่วไป   เวทีนี้จึงเปิดโอกาสให้ศิลปินไม้เท้าขาว  ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการจาก 3 `เวทีที่ผ่านมา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครพนม และเชียงใหม่ได้แสดงพลังสร้างสรรค์และความสามารถอย่างเต็มที่   รวมทั้งใช้เวทีนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะ  ทางการแสดงดนตรี  ให้กับผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) เวทีสุราษฎร์ธานี ทั้ง 100 คนด้วย   พร้อมทั้งการแสดงของนักร้อง S2S วงดนตรี Diamond Full Band วง Champ และพลศักดิ์ ชูจันทร์  ศิลปินพื้นบ้านภาคใต้ ชาวนครศรีธรรมราช
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รูป

วันนี้(23 ม.ค.59)เมื่อเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเอลิซาเบธ สะพานควาย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ,นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิก สนช.,นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผอ.สมาคมฯ ได้ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณสมาคมคนตาบอด แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 โดยมี ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหาร ,ผู้แทนจากสาขา,ผู้แทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ,ผู้แทนจากกรรมาธิการ ,ผู้อำนวยการสมาคมทั้งนี้ ได้ให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการฯ ทั้ง 3 แห่ง ผู้แทนจากศูนย์กฎหมายตาทิพย์ และผู้อำนวยการสถาบันดนตรีคนตาบอด เข้าร่วมประชุม

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รูป

วันนี้ (20 ม.ค. 59) เมื่อเวลา 18.00 น. ณ สวนชมน่าน จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดเวที Blind Music Fest 4 From Street 2 Star 

โดยนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ ได้มากล่าวรายงานความเป็นมาของงานในครั้งนี้และนางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พก. ได้มาร่วมรับชมและรับฟังการร้องเพลงของเหล่าศิลปินในครั้งนี้ด้วย โดยภายในงานได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วและพี่น้องคนตาบอดเข้าร่วมรับฟังกันอย่างคับคั่ง

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รูป

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำปี 2/2558

วันนี้ (27 ธ.ค. 58) เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ,นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิก สนช.,นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผอ.สมาคมฯ และคณะกรรมการได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 2/2558

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รูป

วันนี้ (20 ธ.ค. 58) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ ได้มาบรรยายพิเศษ ของการประชุมสามัญสมาชิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขากรุงเทพฯประจำปี 2558 และสมัชชาผู้แทนคนตาบอดกรุงเทพมหานครครั้งที่ 2/2558 

     โดยการประชุมครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 09.39 น.นายวีรศักดิ์  ตั้งพูลพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ สาขากรุงเทพมหานคร ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยมีสมาชิกเข้ามาร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รูป

วันนี้ (12 ธ.ค. 58) เมื่อเวลา 09.00 น. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ,นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิก สนช.,นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคม ,นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผอ.สมาคมฯ,และพี่น้องคนตาบอดอีกคับคั่งได้เข้าร่วมงานรำลึกถึงอาจารย์เจเนวีฟคอลฟิลด์  สตรีตาบอดชาวอเมริกัน

           เนื่องด้วยวันที่ 12 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงการถึงแก่กรรมของอาจารย์เจเนวีฟคอลฟิลด์  สตรีตาบอดชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพและให้การศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย  เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน กองทุนอาจารย์เจเนวีฟคอลฟิลด์ เพื่อการศึกษาและสร้างเสริมคุณค่าในสังคมไทย จึงได้จัดงานวันรำลึกมิสคอลฟิลด์ ประจำปี 2558 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2557  ระหว่างเวลา 07.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า