ขอเชิญรับฟังเวที WE ARE CSO FORUM 2 : ความดีไม่มีขาย !

•

หนึ่งคนทำเพื่อเด็ก

อีกหนึ่งคนทำเพื่อคนพิการทางสายตา

ขอเชิญรับชมรายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 family

ขอเชิญรับชมรายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 family ระหว่างเวลา 14.45 - 15.00 น. สำหรับวันนี้ นำเสนอประเด็น การส่งเสริมศักยภาพและการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตอน "การจ้างคนพิการ" โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) https://goo.gl/Jn7qAi

พม.มอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ

.

พม.มอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น