ประกาศรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง

.

ประกาศรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง 

นายกสมาคมฯมาบรรยายพิเศษให้พี่น้องอุดรธานี

.

วันนี้(17 .

จ.พังงา เปิดมหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang Nga City

.

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น