ขอเชิญชมงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

.

ขอเชิญชมงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

แผ่นพับที่ระลึก ที่ได้มาวันนี้ไม่ธรรมดาจร้า

.

แผ่นพับที่ระลึก ที่ได้มาวันนี้ไม่ธรรมดาจร้า

นายกสมาคมฯนำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมน้อมดวงใจถวายดอกไม้จันทร์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

.

นายกสมาคมฯนำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมน้อมดวงใจถวายดอกไม้จันทร์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

https://www.facebook.com/TabodThai/posts/1559426207487088

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น