รมว.พม. ติดตามความคืบหน้านักร้องและนักดนตรี S2S

,

รมว.พม. ติดตามความคืบหน้านักร้องและนักดนตรี S2S 

รมว.พม และคณะผู้บริหารเยี่ยมชมสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

รมว.พม และคณะผู้บริหารเยี่ยมชมสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

https://www.facebook.com/TabodThai/videos/1521967131232996/

นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยวผู้พิการ จะหมดอุปสรรคการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิด 9 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

.

นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยวผู้พิการ จะหมดอุปสรรคการท่องเที่ยว 

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น