นายกสมาคมฯมาเป็นประธานการประชุมของสาขาภาคตะวันออก

รูป

วันนี้(27 พ.ค.60)เมื่อเวลา 09.30 น. ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดสระแก้ว นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคณะฯมาเป็นประธานเปิดสัมมนาและมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ธรรมาภิบาลยาสามัญประจำบ้านขององค์กร" ในงานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2560 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดสระแก้ว อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว

คอนเสิร์ต S2S : Light of Love

รูป

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.30 น.

รมว.พม.เยี่ยมชมเตรียมความพร้อม

รูป

เมื่อวานนี้ (21 พ.ค.60 ) เวลา 15.00 น. ณ โรงละครเอ็มเธียเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารสมาคมฯได้มารอต้อนรับ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พม.

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น