ผลการประกวดรอบคัดเลือก TAB Folk Song Music Contest #1

ผลการตัดสินอย่างเป็นทางการสำหรับการประกวดรอบคัดเลือกออกมาแล้วครับ มีศิลปินที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้น 13 วงด้วยกัน ดังนี้ครับ

สถาบันพัฒนาผู้นำคนตาบอด รับสมัครนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ขั้นปริญญาตรี ฝึกงานในองค์กรคนพิการในต่างประเทศ

รับสมัครนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ขั้นปริญญาตรี ฝึกงานในองค์กรคนพิการในต่างประเทศ
ประกาศจากสถาบันพัฒนาผุ้นำคนตาบอดขอเชิญนักศึกษาพิการทางการเห็นเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตาบอดไทยสู่การเป็นผู้นำในองค์กรคนตาบอดระดับภูมิภาคอาเซี่ยน

ขอเชิญชมมหกรรมคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ในงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The Third Thailand International Blind Music Festival)

poster Blind music

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมมหกรรมคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ในงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ ครั้งที่ 3 

(The Third Thailand International Blind Music Festival) ซึ่งครั้งนี้จัดกันถึง 3เวทีใน 3 จังหวัดด้วยกัน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และเชียงใหม่

เริ่มเวทีแรกที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 และ 5 ธันวาคมนี้ ที่สวนนาคราภิรมย์ ท่าเตียน กับการร่วมเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติ

ด้วยคอนเสิร์ตที่นักดนตรีคนตาบอดทั้งไทยและเทศจะร่วมกันอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาร่วมบรรเลงเพื่อเทิดพระเกียรติ

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น