สมาคมฯและสาขาเหนือตอนล่างจัดเลือกตั้งนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดพิจิตร

ผลการเลืกตั้ง

วันนี้เมื่อเวลา 09.00 น. (5 พ.ย.58) ที่วัดเนินพยอม อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกคนตาบอด รับส่วนลดสมาร์ทโฟน และ แอนดรอยด์ ในราคาสุดพิเศษ 50 %

รับส่วนลดสมาร์ทโฟน และ แอนดรอยด์ ในราคาสุดพิเศษ 50 % สิทธิพิเศษ 1 สิทธิ ต่อ 1 บัตรประชาชน พร้อมแสดงบัตรสมาชิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

สมัครขอรับทุน Duskin Leadership Training in Japan ครั้งที่ 18 ประจำปี 2016-2017

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเยาวชนตาบอดและคนตาบอดทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18-29 ปี และมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ สมัครขอรับทุน Duskin Leadership Training in Japan ครั้งที่ 18 ประจำปี 2016-2017

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น