สมาคมคนพิการบึงกาฬจัดสัมมนาเข้าถึงสิทธิของคนพิการ

บรรยาย

วันนี้เมื่อเวลา 10.00 น.(12 พ.ย.58)  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาบรรยายเรื่องความสำคัญในการทำงานในองค์กรคนพิการสำหรับคนพิการ ให้

รมว.พม.ให้กำลังใจนักร้องนักดนตรีตาบอดFrom Street to Stars

From Street to Stars

สมาคมฯและสาขาเหนือตอนล่างจัดเลือกตั้งนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดพิจิตร

ผลการเลืกตั้ง

วันนี้เมื่อเวลา 09.00 น. (5 พ.ย.58) ที่วัดเนินพยอม อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น