รมว.พม.ควงนายกสมาคมฯเชิญร่วมงานวันคนพิการสากล

รูป

วันนี้ (27 พ.ย.

ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี เตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ

รูป

ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี ขอแจ้งกำหนดวันทดสอบผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้วยกรรมการสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้กำหนดให้มีการทดสอบผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยขึ้น ในวันที่ 19-20 ธั

ศิลปินไม้เท้าขาวร้องนายกฯเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุ

รูป

วันนี้(23 พ.ย.58)เมื่อ

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น