เริ่มประกวดแล้วFrom Street to Stars ครั้งที่ 1

รูป

วันนี้ (25 ธ.ค.

ประชุมสมัชชาสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2558

รูป

วันนี้ (24 ธ.ค.

สมาคมคนตาบอดฯสาขากรุงเทพจัดประชุมสมาชิก

รูป

วันนี้ (20 ธ.ค. 58) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ ได้มาบรรยายพิเศษ ของการประชุมสามัญสมาชิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขากรุงเทพฯประจำปี 2558 และสมัชชาผู้แทนคนตาบอดกรุงเทพมหานครครั้งที่ 2/2558 

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น