ขอเชิญร่วมงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ณ จังหวัดอุดรธานี

คำขวัญจังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญร่วมงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ณ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 19- 23 เมษายน 2557
ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี และบริเวณหนองประจักษ์

บริษัท Smart Data Solution มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน

บริษัท Smart Data Solution เป็นบริษัทชั้นนำทางด้าน Direct marketing โดยสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา หรือผู้ที่จบการศึกษาแล้ว เข้าทำงานในตำแหน่ง Tele-Marketing (Outbound) จำนวน 3 ตำแหน่ง และ ตำแหน่ง Data Entry 1 ตำแหน่ง รับสมัครงาน ด่วน
Tele-Marketing 3 ตำแหน่ง

กลุ่มบริษัท TRUE (ทรู) เปิดรับสมัครพนักงาน Call Center

กลุ่มบริษัท TRUE (ทรู) เปิดรับสมัครพนักงาน (พิการทางสายตา) เข้าร่วมงานในตำแหน่ง พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ Call Center พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ Full Time จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น