ขอเชิญชวนติดตามข้อมูลข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

.

ขอเชิญชวนติดตามข้อมูลข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้ที่

เปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรการนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา 255 ชั่วโมง

เปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรการนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา 255

ขอเชิญรับฟังเวที WE ARE CSO FORUM 2 : ความดีไม่มีขาย !

•

หนึ่งคนทำเพื่อเด็ก

อีกหนึ่งคนทำเพื่อคนพิการทางสายตา

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น