รัฐสภาเตรียมจัดงานมหกรรมผู้แสดงความสามารถ

บรรยากาศการประชุม

วันนี้(21 .

โอกาสดีๆมาอีกแล้วท่านต้องการเข้ารับการฝึกอบรมทักษะอบรมการเป็นศิลปินมืออาชีพ

ศิลปินS2S

โอกาสดีๆมาอีกแล้วได้ข่าวแว่วๆจากมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด (  TABMA) 

ความร่วมมือในการผลักดันโครงการประกอบการเพื่อสังคม (SE) และการจัดหลักสูตรพิเศษให้กับสมาคมฯ

.

วันนี้(14 .

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น