กสทช. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในเรื่อง การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลคนพิการเพื่อเข้าถึงสิทธิบริการด้านโทรคมนาคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รูป

ครอบครัวคนตาบอดยิ้มได้เพราะศาสตร์พระราชา

ครอบครัวคนตาบอดยิ้มได้เพราะศาสตร์พระราชา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปงาน โครงการสัมมนา "50 ปี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

รูป

วันนี้(23 มิ.ย.60) เมื่อเวลา 13.30 น. ณ โรงแรมชาลองบูทริค จ.กาฬสินธุ์ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปงาน โครงการสัมมนา "50 ปี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยกับนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยื่นและสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมชาลองบูทริค จ.กาฬสินธุ์

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น