สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยรับสมัครงาน 3 อัตรา ตั้งแต่วันนี้-16 มิถุนายน 2558

ขยายเวลารับสมัครงาน สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อมาร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดให้ดีขึ้น สร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน จำนวน 3 อัตรา

ผลการประกวดรอบคัดเลือก TAB Folk Song Music Contest #1

ผลการตัดสินอย่างเป็นทางการสำหรับการประกวดรอบคัดเลือกออกมาแล้วครับ มีศิลปินที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้น 13 วงด้วยกัน ดังนี้ครับ

สถาบันพัฒนาผู้นำคนตาบอด รับสมัครนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ขั้นปริญญาตรี ฝึกงานในองค์กรคนพิการในต่างประเทศ

รับสมัครนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ขั้นปริญญาตรี ฝึกงานในองค์กรคนพิการในต่างประเทศ
ประกาศจากสถาบันพัฒนาผุ้นำคนตาบอดขอเชิญนักศึกษาพิการทางการเห็นเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตาบอดไทยสู่การเป็นผู้นำในองค์กรคนตาบอดระดับภูมิภาคอาเซี่ยน

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น