สมัครขอรับทุน Duskin Leadership Training in Japan ครั้งที่ 18 ประจำปี 2016-2017

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเยาวชนตาบอดและคนตาบอดทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18-29 ปี และมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ สมัครขอรับทุน Duskin Leadership Training in Japan ครั้งที่ 18 ประจำปี 2016-2017

รับสมัครนักแสดงหญิงตาบอด

เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ รับสมัครคนพิการที่มีความสามารถทางการแสดง ในการแสดงมิวสิควิดีโอ

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยรับสมัครงาน 3 อัตรา ตั้งแต่วันนี้-16 มิถุนายน 2558

ขยายเวลารับสมัครงาน สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อมาร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดให้ดีขึ้น สร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน จำนวน 3 อัตรา

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น