อธิบดีกรม พ.ก. ส่งเสริมการพัฒนาให้บริการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพและสนับสนุนโครงการคนพิการ

รูป

วันนี้(13 พ.ย.58)นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมฯและคณะได้รับมอบหมายจาก นายต่อพงศ์  เสลานนท์ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุน ได้รับเกียรติจากนายสม

สมาคมคนพิการบึงกาฬจัดสัมมนาเข้าถึงสิทธิของคนพิการ

บรรยาย

วันนี้เมื่อเวลา 10.00 น.(12 พ.ย.58)  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาบรรยายเรื่องความสำคัญในการทำงานในองค์กรคนพิการสำหรับคนพิการ ให้

รมว.พม.ให้กำลังใจนักร้องนักดนตรีตาบอดFrom Street to Stars

From Street to Stars

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น