ศิลปินไม้เท้าขาวร้องนายกฯเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุ

รูป

วันนี้(23 พ.ย.58)เมื่อ

สถิติผู้พิการสูงขึ้นต่อเนื่อง

รูป

วันนี้(20พ.ย.58)เมื่อ

ผอ.สถาบันดนตรีควงอธิบดีสัมภาษณ์โครงการนักร้องS2S

รูป

วันนี้ 18 พ.ย.58 เวลา 14.00 น. นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น