สมาคมฯจัดการแข่งขันโกบอล

รูป

วันนี้ (19 มิ.ย.59)เมื่อเวลา 08.00 น.ณ โรงยิมเนเซี่ยม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันกีฬาโกบอล TAB CUP ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2559

สมาคมฯแสดงความยินกับอาจารย์มณเฑียร

รูป

เมื่อวานนี้ (14 มิ.ย.

นายกสมาคมพบปะโครงการฝึกอบรม ให้กินอิ่มเพียงครั้งให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

รูป

นายกสมาคมพบปะโครงการฝึกอบรม ให้กินอิ่มเพียงครั้งให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น