นายกสมาคมฯร่วมศึกษาแนวทางการเกษตรศาสตร์พระราชา

รูป

วันนี้(3 ก.พ.60) เมื่อเวลา 19.30 น.

สมาคมฯร่วมกับทรูหาแนวทางอาชีพเกษตรกรรมสำหรับคนตาบอด

รูป

วันนี้(2 ก.พ.60) เมื่อเวลา 13.30 น. ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรขั่น ประชุมหารือแนวทางการทำงาน การจ้างงานตามมาตรา 33 มาตรา 35 และ S2S ร่วมกัน ในการครั้งนี้มีแนวทางการอบรมหลักสูตรอาชีพเกษตรกรรมสำหรับคนพิการทางการเห็นด้วย ณ ห้องประชุม 404 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

สมาคมร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

รูป

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น และมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด มอบเงินบริจาคจากกิจกรรม ''S2S รวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้''

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น