นายกสมาคมฯเป็นประธานทอดผ้าป่าวัดพระเจ้าตนหลวง

รูป

วันนี้(20 ก.ค.59) เมื่อเวลา 09.00 น.

รมว.พม.มอบโล่และแสดงความยินดีแก่ นายมณเฑียร บุญตัน

รูป

วันนี้ (๑๑ ก.ค. ๕๙ )เมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น.

นายกสมาคมเป็นประธานเปิดงานพาแลง

รูป

วันนี้ (7 ก.ค.59) เมื่อเวลา 19.00 น. ณโรงแรมใบบุญเพลส จังหวัดเลย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพาแลงของสมาคมคนตาบอดชาวอีสาน บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความรื่นรมย์ สวนเสเฮฮา สร้างความสัมพันธ์เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องต่อไป

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น