คอนเสิร์ตการกุศล Gift From Blind เพื่อผู้พิการทางสายตา

รูป

คอนเสิร์ตการกุศล Gift From Blind เพื่อผู้พิการทางสายตา

นายกสมาคมฯเยี่ยมเยือนจุดนวด ให้กินอิ่มเพียงครั้ง ให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

รูป

นายกสมาคมฯเยี่ยมเยือนจุดนวด ให้กินอิ่มเพียงครั้ง ให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน  อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

เปิดศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนตาบอดเมืองลำปางอย่างเป็นทางการแล้ว

รูป

วันนี้(14 ก.พ. 60) ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มาเป็นประธานพิธีในการเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับศูนย์ฝึกอาชีพของสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง และช่วงเย็นเวลา 18.00 น.

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น