นายกฯแสดงความยินดีอาจารย์มณเฑียร บุญตัน

นายกรัฐมนตรี แสดงความยินดี 'มณเฑียร บุญตัน' ได้รับแต่งตั้งคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ UN

สมาคมคนตาบอดฯร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอความเป็นธรรมวินิจฉัยในการเป็นผู้ถูกเลือกปฏิบัติ

รูป

สมาคมคนตาบอดฯร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอความเป็นธรรมวินิจฉัยในการเป็นผู้ถูกเลือกปฏิบัติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปงาน โครงการสัมมนา

รูป

วันนี้(24 มิ.ย.59)  นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปงาน โครงการสัมมนาเรื่อง "ศูนย์บริการคนพิการกับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนตาบอด:ขุมพลังในการทำสิทธิ์ให้เป็นจริงและสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น