การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2560 ร่วมกับ ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สาขา

รูป

วันนี้(16 มี.ค.60 ) เมื่อเวลา 13.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานครนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2560 ร่วมกับ ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สาขา

ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
 

สมาคมฯร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดไทยทอดผ้าป่าช่วยคนตาบอด

รูป

วันนี้(14 มี.ค.60 ) เมื่อเวลา 09.59 น. ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร      

นายกเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคนตาตอดสู่AEC

รูป

วันนี้(10 มี.ค.60)เมื่อเวลา 09.00 น. ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนตาบอดไทยสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น