ใครยังไม่ได้ดูรายการปากลำโพง นำเสนอผลงานของคนตาบอด เมื่อวันที่ 18 มกราคมทีผ่านมา

ใครยังไม่ได้ดูรายการปากลำโพงเมื่อวันที่ 18 มกราคมทีผ่านมา คลิกดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่เลยค่ะ https://youtu.be/dd_ovexsDUA

โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ: จากถนนสู่ดวงดาว ( From Street to Stars) ปี 2562

ประกาศจากมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด (    TABMA) 

นายกสมาคมบรรยายพิเศษความหวังของ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดท้องถิ่น

บรรยากาศในห้องประชุม

วันนี้ (17 ธ.ค.

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น