นายกสมาคมนำคณะถวายบังคมพระบรมศพ

รูป

วันนี้ (11 พ.ย.59) เมื่อเวลา 04.30 น. ณ พระบรมมหาราชวัง นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะที่ปรึกษาสมาชิกเจ้าหน้าที่และคณะผู้แทนจากองค์กรเครือข่ายได้ร่วมกันเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ

นายกสมาคมฯได้มาบรรยายพิเศษ กสทช. กับการส่งเสริมและพัฒนาบริการเสียงบรรยายภาพ หนึ่งในภารกิจเพื่อสังคมในงานสัมมนา

รูป

วันนี้ (2 พ.ย.59) เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ณ ห้องประชุมรัชโยธิน โรงแรม เดอะบาซาร์ (The Bazaar Hotel Bangkok) นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ กสทช. กับการส่งเสริมและพัฒนาบริการเสียงบรรยายภาพ หนึ่งในภารกิจเพื่อสังคมในงานสัมมนา เรื่อง การพัฒนาเสียงบรรยายภาพในประเทศไทย : ประสบการณ์และบทเรียนจากต่างประเทศ 

ประชุมกรรมการบริหารครั้งที่10/2559

รูป

วันนี้(27 ต.ค. 59)เมื่อเวลา 10.00 น. ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2559 ณ ห้องประชุม 401 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น