นายกสมาคมพบปะโครงการฝึกอบรม ให้กินอิ่มเพียงครั้งให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

รูป

นายกสมาคมพบปะโครงการฝึกอบรม ให้กินอิ่มเพียงครั้งให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งจัดพิธีไหว้ครู

รูป

ด้วยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี  ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ  ได้ร่วมกับคณะครูอาจารย์ จากโรงเรียนการแพทย์แผนไทยวัดพระเชตุพล (วัดโพธิ์) และคณะครูอาจารย์ประจำศูนย์ฯ  ได้กำหนดให้มีพิธีไหว้ครูหมอนวด  ในวันที่  16  มิถุนายน  2559  ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7 ในระหว่างเวลา 08.00-10.00 น.  ณ  ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ  

นายกสมาคมเป็นประธานทอดผ้าป่าสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย

รูป

วันนี้(29พ.ค 59)เมื่อ

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น