เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คนตาบอดกับการทำนิติกรรมสัญญาที่ไม่บกพร่อง”

.

เมื่อวานนี้ (22 ส.ค.60) เมื่อเวลา 09.00 น.

พิธีมอบเงินบริจาคที่ได้รับจาก "กิจกรรมรวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

.

เมื่อวานนี้(21 ส.ค.60) เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนการศึกษาพิเศษสอนคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 8/2560

.

เมื่อวานนี้ (19 ส.ค.60) เมื่อเวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรามาดา เดมา มักกะสัน กรุงเทพมหานคร นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 8/2560

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น