นายกสมาคมฯบรรยายพิเศษ

.

วันนี้ (19 .

นายกนำทีมเข้าเยี่ยมเยือนอาคารก่อสร้างศูนย์บริการ จังหวัดพิษณุโลก

.

วันนี้ (6 ..61)

อธิบดีกรม พก.เยี่ยมชมสมาคมฯ

.

วันนี้ พฤหัสบดี

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น