เริ่มแล้วการฝึกอบรมสำหรับผู้พิการทางสายตา

เริ่มแล้วการฝึกอบรมสำหรับผู้พิการทางสายตา ที่สนใจเรียนรู้การเขียนเพลงและการผลิตงานเพลงจากมืออาชีพ S2S Fly High Songwriting Camp ครั้งที่ 1 ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

การบรรยายพิเศษ เรื่อง จิตวิญญาณแห่งการสร้างองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

.

เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คนตาบอดกับการทำนิติกรรมสัญญาที่ไม่บกพร่อง”

.

เมื่อวานนี้ (22 ส.ค.60) เมื่อเวลา 09.00 น.

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น